torsdag 9 april 2009

Lär av Gandhi, kära pirater!

"Power is of two kinds. One is obtained by the fear of punishment and the other by acts of love. Power based on love is a thousand times more effective and permanent then the one derived from fear of punishment." - Mahatma Gandhi

Vilken sorts makt eftersträvar bloggare? Författare? Konstnärer? Artister? Monopolister? Gamla sortens skivbolag? Nya sortens skivbolag? Politiker? Piratpartiet?

Missbruk av formell straff-och-angreppsbaserad makt undergräver väl den informella kärleksbaserade makten om man även har/hade sådan?
I en välfungerande demokrati borde också informell makt kunna leda till formell makt.

Apropå att piratrörelsen förlöjligas tänkte jag skriva det positiva med det genom att koppla det till Gandhi och citatet "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." Lite källkritiskt letande ledde till Wikiquotes Gandhi-sida där det visar sig att det citatet troligen inte kommer från Gandhi, utan istället bygger på "First they ignore you. Then they ridicule you. And then they attack you and want to burn you. And then they build monuments to you" från en facklig kamp. På Wikiquote-sidan finns däremot många bra äkta citat, därav detta blogginlägg, några axplock som inspiration till att läsa resten:
  • "The more subtle a force is, the more effective it becomes. Love is the greatest force in the world."
  • "Hatred ever kills, love never dies - such is the vast difference between the two. What is obtained by love is retained for all time. What is obtained by hatred proves a burden in reality for it increases hatred."
  • "We cannot be speakers who do not listen. But neither can we be listeners who do not speak."Att vara kärleksfull innebär givetvis inte att man ska hålla tyst.
Det jag tror imponerade mest på vanligt folk kring Pirate-Bay rättegången var blomstertacken till Wallis.

Med tanke på hur uphovsrättslobbyn beter sig förstår jag att folk blir arga, men det ligger ändå mycket i kommentarerna från t.ex. Helena och Mattias som följer Falkvinges "bollocks"-inlägg, och och kommentarerna från t.ex. Stoffe och Edvin i Engströms Ledin-repris, de berör något djupare än de aktuella ordvalen (som kanske i sig själva inte var de värsta). Värre än smaksaker som ordval är elaka generaliseringar i förbifarten och tendenser till personangrepp (som tack och lov med en uppdatering snyggades till något, eftersom Falkvinge liksom andra politiker är påverkbara). Nej, så här ska det se ut om man vill intressera väljare istället för att stöta bort dem.

Virgin använde "a load of bollocks" om nätneutralitet, låt monopolisterna falla på egna plumpa grepp istället för att härma deras stil. Sanningen kan alltid sägas vänligt om man vill.


Kampen om medborgerliga rättigheter på internet är så viktig att den behöver samla alla demokratiska frihetsförespråkare från alla politiska läger, den är inte helt olik Gandhis frihetskamp. Kampen blir inte lättare om vanligt folk (väljare!) uplever att man behandlar sina motståndare respektlöst eller som om de vore opåverkbara i positiv riktning. Politiker är påverkbara, ("We must always seek to ally ourselves with that part of the enemy that knows what is right" - Mahatma Gandhi igen så klart).

Mitt lilla upprop till pirater och andra frihetskämpar är att inspireras av Gandhi eller i brist på tid åtminstone seriöst begrunda ett antal citat av honom. Att bli som Gandhi tar nog en livstid, men man kan ju försöka börja sträva åt det hållet i alla fall.

Uppdatering 1 juni: Äntligen har Rick Falkvinge visat att han förstår. Tack!

1 kommentar:

  1. Ghandi hade sina solfläckar också, på senare ålder iaf.

    SvaraRadera