måndag 6 april 2009

Öppna nätverk & IPRED i SR Östergötland, Brev nr 1

Publicerar nedan ett litet öppet brev jag skrev efter att ha hört ett reportage i Radio Östergötland. Ska försöka blogg-formattera det lite snyggare i en uppdatering senare.

---------- Forwarded message ----------
From: Erik Sundvall
Date: 2009-04-02
Subject: Radio Östergötlands reportageserie om anonymitet via öppna nätverk - konsekvenser och fortsättning?
To: tahir.yousef@sr.se, nyheter.ostg@sr.se, program.ostg@sr.se

Öppet brev till redaktionen på Radio Östergötland:


Hej Tahir och resten av redaktionen!


Tack för många intressanta inslag i Radio Östergötland! Jag tror att

ni har goda avsikter med era reportage om oskyddade trådlösa nätverk,,
t.ex:
http://www.sr.se/ostergotland/nyheter/artikel.asp?Artikel=2737633
http://www.sr.se/ostergotland/nyheter/artikel.asp?artikel=2738778

Jag skulle dock önska att ni tar en diskussion på redaktionen om de

sidoeffekter era "avslöjanden" kan leda till om de pressar t.ex.
biblioteken att stänga sina nät. Ni lyckades ju snabbt få polisen att
stänga sitt.

Ett exempel: Antag att Noor som flytt med sin familj från en totalitär

regim, till Östergötland, nu anonymnt bedriver politiskt motstånd
härifrån genom att på Internet lägga ut information om det som händer
i det forna hemlandet samt kommunicerar med en där förbjuden
proteströrelse. Vidare vet hon att FRA har rätt att avlyssna hennes
(och alla andra svenskars) internettrafik även om ingen svensk
brottsmisstanke föreligger. FRA kan dessutom fullt lagligt skicka
detta till andra länders underrättelsetjänster om de t.ex. vill byta
till sig information. Antag vidare att hon är smart nog att veta att
hennes hemmaboende barn skulle kunna tänkas tillhöra de två miljoner
svenskar som "fildelar" (åtminstone när hon inte är hemma) och att hon
inte vill spionera på dem för att försäkra sig om motsatsen. Med
nygenomdriven IPRED-lagstiftning krävs det inte mer än fildelning för
att någon ska kunna begära ut familjens IP-nummer, hon är därmed inte
säker på att hennes IP-nummer därhema alltid kommer vara anonymt eller
om hennes hemdator riskerar bli beslagtagen i en
upphovsrätts-rättegång. Istället använder hon sig av en separat liten
laptop och det anonyma nät som t.ex. biblioteket erbjuder när hon
läser och lägger ut regimkritiskt material.Hemifrån på den vanliga
hemdatorn gör hon bara "ofarliga" saker på nätet.

Långsökt exempel med Noor kanske, men närmare till hands ligger nog

hur det påverkar människors livskvaklitet om känslan av att vara
övervakad sprider sig till bibliotek som tidigare varit en frizon.

Fråga: Har ni innan ni satte rubriken "Bibliotek en plats för olaglig

fildelning" på webben undersökt om det skedde omfattande olaglig
fildelning från bibliotek? Om man skulle göra en sådan undersökning
_efter_ ert tipsande skulle den bara visa hur väl ni uppmuntrat till
fildelning och inte visa om det var ett verkligt problem tidigare.
Eller skulle rubriken lika gärna kunna varit "Bibliotek en plats för
fri anonym läsning (även på internet)"?

Varje bibliotek och myndighet som eventuellt stänger ner sina öppna

nät påverkade era reportage innebär miniskad möjlighet till anonymitet
i samhället. Är det redaktionens medvetna ställningstagande att
anonymitet är mer av ondo än av godo? Eller är det något ni inte
reflekterat över? Det är skillnad mellan att ta bort möjligheten till
anonymitet (och då öka övervakningen av alla vanliga oskyldiga i
"preventivt" syfte) jämfört med att bedriva riktad polisiär spaning
när ett brott misstänks eller har konstaterats. Är det verkligen så
att grova brott (enligt svensk lagstiftning) faktiskt återkommande
registreras från ett biblioteks öppna nät så kan man ta dit expertis
och pelja in exakt var datorn som det begås brott ifrån befinner sig i
biblioteket och brottslingen har då serverat sig själv på fat. En
skummis kan hitta betydligt mer skyddade platser (med nätanslutning)
än bibliotek att sitta på. Ska ni snart "avslöja" att man anonymt kan
betala kontant för att surfa på caféer m.m.?

Kommunen tillhandahåller med skattepengar även annan infrastruktur än

internettillgång gratis och utan identitetskontroll, t.ex. vägar, torg
och andra mötesplatser där det förutom allt lagligt även sker grova
brott. Där skulle vi baxna över förslag på att man måste registrera
sig innan man får tillgång för att senare kunna spåras ifall det
behövs. Läs Christian Engströms inlägg om att medbogerliga rättigheter
även måste gälla på Internet
http://christianengstrom.wordpress.com/2009/03/30/grundlagen-ska-galla-aven-pa-internet/
Bara för att det är tekniskt enkelt att övervaka på internet innebär
det inte att det leder till ett bättre samhälle.

När vi är inne på vad bibliotek erbjuder, vore det rimligt att ett

bibliotek sparar en logg på vilka böcker ni lånat även efter att ni
återlämnat dem och sedan rutinmässigt lämnar ut detta för att
underlätta brottsutredning om man misstänker åsikts-relaterade eller
bok-inspirerade brott? För att komplettera övervakningen skulle man
sedan se till att man registrerar även de böcker och tidningar ni
tittat hastigt på eller bläddrat i, inte bara de ni vågar låna hem.
Nej det tror jag inte ingen skulle acceptera. Bör biblioteken lämna ut
loggar på vilka skivor, talböcker och datorspel de lånat ut och till
vem? De kan ju alla lätt kopieras anonymt hemma och till och med hamna
på Internet!

Det riktiga "scoopet" hittar ni inte i "avslöjanden" om var man hittar

öppna nät och det faktum att de tillåter anonymitet, utan snarare i
att nysta vidare i det som Per Åström sade i ert reportage på
http://www.sr.se/ostergotland/nyheter/artikel.asp?artikel=2738778
"– Den snabbaste åtgärden är att stänga ner vårt trådlösa nätverk,
säger Per Åström. Men då beskär man rätten och möjligheten att vara
anonym när man söker efter information eller kunskap på biblioteket
och det här är en väldigt känslig fråga för upphovsrättsinnehavarna
som drivit på för IPRED-lagen." Gå gärna in på djupet av det han
säger, fråga mer, reflektera. Vill man beskära dessa möjligheter?

Min personliga önskan är att ni i fortsättningen kompletterar meningar

som "Detta gör biblioteken till en utmärkt plats för fildelare som
vill olagligt ladda ner film och musik..." med saker i stil med
"...och ger samtidigt möjlighet till att göra i Sverige fullt lagliga
saker med mindre risk att bli spårad t.ex. att med bevarat
meddelarskydd lämna avslöjanden till pressen om missförhållanden på
Försvarets Radioanstalt (FRA) eller bedriva internationell politiskt
regimkritik."

Om redaktionen följer upp "öppna nätverks"-serien med en djuplodande

seriös debatt om anonymitetens värde i samhället (inklusive Internet)
så kommer ni ha gjort mer nytta än skada. Ni kan t.ex. roa er med ett
intressant "scoop" där ni tittar på vilka riksdagspolitiker på
östgötabänken som svarat respektive inte svarat på de fem korta
frågorna hos http://www.riksdagssvar.se/ om integritet m.m. (och vad
de har svarat och varför de tycker olika) Då kan ni bidra ytterligare
till den viktiga samhällsdebatt som ni mer eller mindre medvetet har
börjat involvera er i med nuvarande reportageserie.

Ytterligare ett "scoop" kan vara att se om ni kan hitta

privatpersoners öppna nätverk i Östergötland som öppnats med flit som
en politisk protest mot ett slutet övervakat samhälle och samtidigt
blir ett skydd mot IPRED-åtal. Läs mer om detta på t.ex.
http://www.piratpartiet.se/nyheter/piratpartiet_uppmanar_till_oppna_natverk
och http://opassande.se/

Berätta gärna även om bibliotekens gratistjänst för musikutlåning på

nätet: http://musikwebben.btj.se/

Ni har som journalister en väldigt viktig roll, i detta fall kan ni

bidra till, eller motverka, ett öppet samhälle. Jag tror att både ni
och jag helhjärtat vill verka för ett öppet samhälle och en öppen
samhällsdebatt. Hoppas dessa tankar var till er hjälp på något sätt,
det mesta har inspirerats av öppna fria samtal på nätet i form av
bloggar m.m. Hör gärna av er och berätta hur ni tänker bakom
reportagen. Vill ni utnyttja några av "scoop"-tipsen ovan med temporär
"första tjing" så hör av er snarast via epost så väntar jag ett tag
med att publicera detta öppna brev på nätet för att ge er litet tid,
annars lägger jag nog ut det mot slutet av helgen eller i början av
nästa vecka. Berätta gärna även om ni uppskattar mail av detta slag
och om jag kan förbättra min kommunikation med er på något sätt. Min
avsikt är att väcka tankar och att hjälpa er i sammhällsanalysen, inte
att såra någon.

Lycka till!


Vänliga hälsningar,

Erik Sundvall

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar